About the show

Bydd Elin Fflur yn ymweld â gerddi rhai o sêr Cymru liw nos ac yn sgwrsio am bopeth dan haul (... neu'r lloer!), ac yn ei ffordd agos-atoch bydd Elin hefyd yn dod i nabod y person 'go iawn'. Mae cyfnod y pandemig wedi newid ein byd am byth, ond yr hyn fydd yn aros yn fytholwyrdd – cwmni gwerth chweil a sgwrsio difyr.


Presenter Elin Fflur visits the gardens of some of Wales’ most well-known faces during sunset. Heart-warming, softly revelatory, sometimes humorous but always insightful this simplicity has become the secret of its success. The series has captured a nation’s mood, a gentle escapism, as many of us have had to face difficult lives during this time. The pandemic has changed our lives forever, but one thing that will remain everlasting – a good old chat!

Mwy o Sgwrs Dan y Lloer on social media

Episodes

 • 4: Dewi 'Pws' Morris

  1 March 2021  |  37 mins 44 secs
  cymraeg, cymru, elin fflur, podlediad, s4c

  Â’r lleuad yn olau uwchben Pen Llŷn, Elin Fflur fydd yn cael cwmni y cerddor, actor, cyflwynydd, diddanwr a’r tynnwr coes Dewi ‘Pws’ Morris.

 • 3: Leah Owen

  15 February 2021  |  44 mins 57 secs
  cymraeg, cymru, elin fflur, podlediad, s4c

  O flaen tanllwyth o dân mae’r atgofion yn llifo ac fe ddown ni i nabod Leah, y fam, yr hyfforddwraig a’r gantores sydd wedi dylanwadu ar genedlaethau o blant Sir Ddinbych a Môn.

 • 2: Kristoffer Hughes

  8 February 2021  |  43 mins 1 sec
  cymraeg, cymru, elin fflur, podlediad, s4c

  Wrth i’r nos gau am Ynys Môn fe fydd Elin yn cael cwmni’r derwydd, y technegydd patholegol a’r Frenhines ddrag, Kristoffer Hughes

 • 1: Mark Lewis Jones

  1 February 2021  |  46 mins 56 secs
  actio, cymraeg, cymru, s4c, wales

  I ddechrau’r ail gyfres fe fydd Elin Fflur yn ymweld â’r actor a’r rhedwr marathon, Mark Lewis Jones yng ngardd ei gartref yng Nghaerdydd. Wrth i’r nos gau am y brifddinas fe ddown ni nabod y dyn go iawn, y tad a’r gŵr sy’n Gymro i’r carn!